Συνδρομές & Τρόποι Πληρωμής

Δημοσιεύτηκε 6/4/2016

Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση (αρ. πρωτ. 78030/30.12.2014, (ΦΕΚ 3586/Β/31.12.14) καθορίζεται ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής & ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανά παρεχόμενη υπηρεσία στις επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων.

 

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null