Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.

Δημοσιεύτηκε 6/4/2016

Εμπορική Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07-07-2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 συ συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης και της συνέλευσης των εταίρων.

Εγκύκλιος Ισολογισμού

 

Για την αναζήτηση των ανακοινώσεων των εταιρειών, μπαίνετε ΜΟΝΟ στο https://publicity.businessportal.gr/  όπου (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ), επιλέγετε το πεδίο «Δημοσιότητα» (πάνω αριστερά) και στην επόμενη οθόνη, δίνετε το στοιχείο που γνωρίζετε για την επιχείρηση/εταιρεία (π.χ. ΑΦΜ, Αρ. ΓΕΜΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ) και σας εμφανίζονται οι ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί γι αυτήν.

Οδηγίες χρήσης

pdfΟδηγίες χρήσης για Δημοσιότητα ΓΕΜΗ

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null