Ρόλος του Επιμελητηρίου

Δημοσιεύτηκε 4/2/2016

Εμπορική Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07-07-2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης και της συνέλευσης των εταίρων.

Εγκύκλιος Ισολογισμού

Για την αναζήτηση των ανακοινώσεων των εταιρειών, μπαίνετε ΜΟΝΟ στο www.businessregistry.gr όπου (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ), επιλέγετε το πεδίο «Δημοσιότητα» (πάνω αριστερά) και στην επόμενη οθόνη, δίνετε το στοιχείο που γνωρίζετε για την επιχείρηση/εταιρεία (π.χ. ΑΦΜ, Αρ. ΓΕΜΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ) και σας εμφανίζονται οι ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί γι αυτήν.

Οδηγίες χρήσης

pdfΟδηγίες χρήσης για Δημοσιότητα ΓΕΜΗ

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null