Αυτοαπογραφή Γ.Ε.ΜΗ.

Δημοσιεύτηκε 6/4/2016

Μετά την παρέλευση των προθεσμιών "αυτοαπογραφής" την 31/12/2012 και του τριμήνου για την προσκόμιση εγγράφων (31/03/2013), παρακαλούνται οι υπόχρεοι που δεν έχουν ακόμη απογραφεί, να αυτοαπογραφούν  το ταχύτερο δυνατό,  προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα (Αίτηση ολοκλήρωσης αυτοαπογραφής ή Αίτηση αυτοαπογραρφής , Βεβαίωση αυτοαπογραφής από το ΓΕΜΗ, Υπεύθυνη Δήλωση Νομ. Εκπροσώπου με το γνήσιο της υπογραφής και τα έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί κατά την αυτοαπογραφή) στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.

 

Αιτήσεις/Υπεύθυνη Δήλωση

docΑίτηση ολοκλήρωσης αυτοαπογραφής

docΑίτηση αυτοαπογραφής ΟΕ-ΕΕ

docΑίτηση αυτοαπογραφής ΕΠΕ

docΑίτηση αυτοαπογραφής ΑΕ

docΑίτηση αυτοαπογραφής Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών ΕΠΕ & ΑΕ

docΑίτηση αυτοαπογραφής ΣΥΝΠΕ

docΥπεύθυνη Δήλωση Νομ. Εκπροσώπου

 

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null