Ειδικά Μητρώα

Δημοσιεύτηκε 6/4/2016

Οι υπηρεσίες (εγγραφή και ανανέωση) του Ειδικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Αργολίδας είναι οι ακόλουθες:

Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

docΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

pdfΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null