Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Αργολίδας

Δημοσιεύτηκε 6/4/2016

Οι διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Επιμελητήριο Αργολίδας περιγράφονται παρακάτω ανά κατηγορία επιχείρησης.

 

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null