Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Δημοσιεύτηκε 6/4/2016

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αργολίδας προς τις επιχειρήσεις/εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null