Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31.12.2016 σε μη μισθωτούς

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31.12.2016 σε μη μισθωτούς

Με την εγκύκλιο 47/29-10-2018 δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την διαχείριση αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών όταν η αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1-1-2017.

Ως προς την διαχείριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί, μέχρι 31-12-2016, στους πρώην φορείς και η αξίωση έχει γεννηθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία, διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες:

  • Δικαιούχοι που πραγματοποίησαν χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ, και
  • Δικαιούχοι που δεν έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Με την παρούσα (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52 / 24-12-2018) παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των περιπτώσεων δικαιούχων που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-2017, στον ΕΦΚΑ.

Επισυνάπτεται εδώ η σχετική εγκύκλιος.

 


Πηγή: ΕΦΚΑ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism