Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αργολίδας για τις νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αργολίδας για τις νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ

Το Επιμελητήριο Αργολίδας σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, Εταίρο του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., διοργανώνουν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αργολίδας (οδός Κορίνθου 23 στο Άργος), ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ:

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση»
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις»

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκήρυξης των παραπάνω δράσεων οι οποίες αφορούν τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»
Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης ή στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης– κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε παρεμβάσεις επί κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ. Επίσης δαπάνες που αφορούν στην απόκτηση μεταφορικών μέσων, ψηφιακή προβολή, πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) και δαπάνες. μελετών/κατάρτισης/παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50%. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 27-2-2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 09-5-2019 και ώρα 23:59.

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις»
Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε Μηχανήματα και Εξοπλισμό, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα και Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 20.02.2019 και ώρα 10:00.

Η Δημόσια Δαπάνη και των δυο Δράσεων συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση καθώς και για τη συμμετοχή ΑμεΑ, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 27510-67216 εσωτ.5.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism