Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Κατανομή Βιομηχανιών (δασικά)

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου "¨ΓΥΛΙΠΠΟΣ", όσες επιχειρήσεις έχουν αντικείμενο την ξυλεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο Υπόδειγμα Δελτίου Απογραφής με τις οδηγίες συμπλήρωσης.

Εφιστούμε την προσοχή ιδιαίτερα στην ακρινή τήρηση σύνταξης των προτάσεων, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, καθώς και στο ότι πρέπει να προτείνονται προς ένταξη μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις και όσο το δυνατό περισσότερων μικρών επιχειρήσεων, ομοειδούς δραστηριότητας.

 

 

Υπόδειγμα Δελτίου Απογραφής με τις οδηγίες συμπλήρωσης 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism