Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

3 Διαγωνισμοί από το 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί 3 επαναληπτικούς συνοπτικούς διαγωνισμούς με τα εξής αντικείμενα:

Προμήθεια «Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 46.150,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 1 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 54.240,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 1 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

«Αντινεοπλασματικά φάρμακα»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 62.200,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 1 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism