Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαπραγμάτευσης

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών διαπραγμάτευσης με την εταιρία AIRBUS HELICOPTERS, τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, με αντικείμενο την επισκευή και εφαρμογή τροποποίησης Emergency Alert Service Bulletin 01.00.82 υλικού ΛΟΛ, MAIN GEAR BOX, NSN: 1615145330577, P/N 332A32100703T, S/N M928, Ε/Π, S/P, χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 7η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism