Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DRO)

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας "Ελένη Θ. Δημητρίου" προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί στις 24.5.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DRO) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 12.500, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism