Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια σφολιατοειδών προϊόντων

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μηχανικού ΚΕΜΧ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σφολιατοειδών προϊόντων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 14 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνολική εκτιμώμενη αξία: € 20.000,00

Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά βάρος τεμαχίου (καθαρή αξία άνευ Φ.Π.Α.)

 

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism