Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Έρευνα αγοράς για προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης

Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης συνολικού προϋπολογισμού € 15.532,24, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

 

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism