Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια νωπών αλιευμάτων

Η ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια νωπών αλιευμάτων.

Συνολική εκτιμώμενη αξία: € 120.000,00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism