Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αεροπορικού καυσίμου

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Στρατόπεδο Παπάγου διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JP-8 (ΝΑΤΟ F-34).

Ποσότητα διετίας: 200.000.000 λίτρα

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 100.000.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων

Είδος σύμβασης-Διάρκεια: Συμφωνία-πλαίσιο δυο ετών

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 31 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism