Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια κοντομάνικων φανελών παραλλαγής δάσους

Η 650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΑΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κοντομάνικων φανελών παραλλαγής δάσους προς κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών έτους 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού ύψους € 73.950,00.

Ημερομηνία και ώρα κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών: 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism