Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδικού εξοπλισμού

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων-εξοπλισμός φωτοσήμανσης κρατικών αερολιμένων.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10.12.2018 και ώρα 00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21.12.2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 27.12.2018 

Προϋπολογισμός: € 224.089,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism