Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια υγειονομικού υλικού

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού υλικού "Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης".

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 19.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 09:00

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism