Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια "Άρτου-αρτοσκευασμάτων-σφολιατοειδών και ειδών ζαχαροπλαστικής/επιδορπίων"

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)/Αεροδρόμιο Λάρισας διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια "Άρτου-αρτοσκευασμάτων-σφολιατοειδών και ειδών ζαχαροπλαστικής/επιδορπίων", προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας και των Λεσχών, των Μανάδων της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, της 116ΠΜ και της 117ΠΜ.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 803.978,64 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Διάρκεια σύμβασης: Δυο έτη, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 31 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism