Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)/Αεροδρόμιο Δεκέλειας-Τατόι διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια "νωπών οπωροκηπευτικών" για την κάλυψη των απαιτήσεων των μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής, με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του αναδόχου.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 212.389,38 €

Είδος σύμβασης-Διάρκεια: Συμφωνία-πλαίσιο τεσσάρων ετών

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 26 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 2 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η χαμηλότερη τιμή.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism