Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών και γενική επισκευή δυο τεμαχίων υλικού ΛΟΛ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί δυο ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Γενική επισκευή δυο τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN: 1615145330577, P/N: 332Α32-1007-03Τ, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMΑ
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή)
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής»
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 620.000,00 €
Διάρκεια σύμβασης: Συμφωνία-Πλαίσιο διάρκειας 4 ετών
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η χαμηλότερη τιμή
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism