Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών κυλικείων

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια "Ειδών Κυλικείων" και ειδικότερα Αρτοσκευασμάτων-Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/Επιδορπίων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας, των Λεσχών και των πρατηρίων, των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 600.000,00 €

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 5 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή) ανά κατηγορία των προσφερόμενων ειδών.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism