Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για σύμβαση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την "Ετήσια Σύμβαση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων"

Προϋπολογισμός διακήρυξης: 24.596,64 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism