Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για προμήθεια ιατρικών βοηθημάτων και αναλώσιμων οδοντιατρικών

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί δυο επαναληπτικούς συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Προμήθεια «Ιατρικά Βοηθήματα»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: 37.522,43 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 07 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ και την συνοδευτική φόρμα ανάρτησης.

Προμήθεια «Αναλώσιμα οδοντιατρικά»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: 19.408,09 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ και την συνοδευτική φόρμα ανάρτησης.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism