Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια υγρού-ιατρικού οξυγόνου

Το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υγρού-ιατρικού οξυγόνου και την ενοικίαση δεξαμενής χωρητικότητας 10m

Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27-06-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism