Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου παροχής "Σίτισης Ιατρών"

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Α' Επαναήπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής "Σίτισης Ιατρών" για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 680.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 16.11.2017 και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 02.01.2018 και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 05.01.2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 09.01.2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism